Կրիոգեն — Akcent
Your address will show here +12 34 56 78
Կրիոգենը՝ հատուկ սարքավորումից արտազատվող սառեցված ծխի սյուներ են: Այս էֆեկտն առավել հաճախ օգտագործվում է համերգների ընթացքում: