Ծանր ծուխ — Akcent
Your address will show here +12 34 56 78
Ձեր տոնակատարությունը առավել տպավորիչ կարող է դարձնել "ծանր ծխի" էֆեկտը, որի կիրառմամբ սրահի հատակը կծածկվի մառախողանման ծխային վարագույրով: