Կոնֆետի — Akcent
Your address will show here +12 34 56 78
Գերազանցապես ցերեկային էֆեկտ է, որը երբեմն օգտագործվում է նաև մթեցված սրահներում և գիշերային փողոցներում: Վերջին շրջանում այս էֆեկտն առավել հաճախ օգտագործվում է հարսանյաց հանդիսությունների ընթացքում:
Կոնֆետին՝ փոքրիկ հրավառություններ են, որոնք պայթում են 20 սմ-ից մինչև մի քանի մետր բարձրության վրա: