CALL US
+374 91 43 47 81
E-MAIL
contact@akcent.am
LOCATION
A. Armenakyan Street, 1/1 Building

Home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Welcome to the official site of "Akcent Group"

About Us

During its existence, Accent Group has organized many celebrations and events, including fireworks, special effects and shows, each of which is distinguished by its uniqueness and colorfulness. Thanks to the free consultation and the correct understanding of the customers’ wishes, the Accent Group company managed to become one of the leaders in this field in Armenia.

For more information about our services, call 091 434781, or visit the Accent Group office. Yerevan, Armenakyan street, 1/1 house.

A pleasant surprise during each celebration and celebration is the organization of unique, colorful and beautiful fireworks.

“ACTCENT GROUP” has extensive experience in organizing fireworks and special effects during weddings, birthdays, concerts and ceremonies.

A real firework is an unexpected plot, a huge variety of shapes and colors and many different effects that not only captivate the audience, but also transfer them to the fairytale and magical world, and also remember it as a wonderful and unforgettable dream.

Only experienced professionals are able to create high-quality, colorful, original and at the same time absolutely safe fireworks.

Our clients are the best proof and guarantee of our services.

Լազերային շոու

Գեղեցիկ լազերային էֆեկտներ զուգորդված հետաքրքիր կատարմամբ: Այս էֆեկտը կարող է զարդարել ցանկացած միջոցառում և երեկույթ:

Կրիոգեն

Կրիոգենը՝ հատուկ սարքավորումից  արտազատվող սառեցված ծխի սյուներ են: Այս էֆեկտն առավել հաճախ օգտագործվում է համերգների ընթացքում:

Ծանր ծուխ

Ձեր տոնակատարությունը առավել տպավորիչ կարող է դարձնել “ծանր ծխի” էֆեկտը, որի կիրառմամբ սրահի հատակը կծածկվի մառախողանման ծխային վարագույրով:

          Our advantages

  • Experienced professionals
  • Use only high-quality and modern equipment, fireworks and special effects.
  • Discounts and special offers for regular customers

          We guarantee:

  • Audience safety
  • Unforgettable experience
  • High quality of services provided


© Copyright 2019 Akcent.am