Քամի — Akcent
Your address will show here +12 34 56 78
Քամի - հատուկ էֆեկտ
Հատուկ սարքավորումների միջոցով առաջացրած քամու էֆեկտ, որն առավել հաճախ օգտագործվում է երաժշտական միջոցառումների ժամանակ: